به گزارش ميراث آريا(chtn)در شش ماهه اول سال جاري 2 پرونده مربوط به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل مسافر بررسي شد که در نتيجه يک مورد منجر به صدور راي مبني بر لغو موقت پروانه فعاليت براي مدت 2 ماه شد و مورد ديگر منجر به لغو مسيرها تا پايان سال شد.

\"عليرضا ولي\"، مديرکل حمل‌ونقل و پايانه‌هاي تهران با اعلام اين خبر درخصوص ساماندهي فضاي پايانه‌ها و جلوگيري از فعاليت دلالان و جارچيان گفت: با نظارت سازمان و همکاري اتحاديه تعاوني‌ها و انجمن صنفي بخش مسافر، ايجاد کارگروه‌هاي آموزشي و توجيه دست‌اندرکاران بخش، سامان‌دهي، فضاي پايانه‌ها به سمت مطلوب پيش مي‌رود و با اين معضل برخورد قاطع مي‌شود.

وي افزود: در همين راستا تعداد 3 شرکت حمل‌ونقل مسافر به دليل رعايت نکردن اين موارد از سرويس‌دهي به برخي از مقاصد به مدت 3 ماه منع شده‌اند و به تعدادي از شرکت‌هاي تعاوني نيز تذکر داده شده است./105

\tانتهای پیام/

کد خبر 138608247