به گزارش ميراث آريا(chtn) مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم ، گسترش فرهنگ استفاده از مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي بين راهي توسط عموم مردم ، رانندگي در شب، کاربرد کمربند ايمني، سرعت و سبقت، شرح تصادفات منجر به مرگ يا معلوليت،را از جمله موضوعات پيشنهادي براي ساخت اين فيلم هاذکر کرد.

\" حسن رحماني\" توليدات فيلم هاي آموزشي توسط اين سازمان را CD حقوق مسافر با هدف آشنايي مسافران با حقوق خود در طول سفرهاي بين شهري و CD طرح بهبود اضطراري راهها با هدف ارايه اقدامات و عملکردهاي مسؤولان و دست اندرکاران حمل و نقل استان در اجراي طرح بهبود اضطراري راه ها عنوان کرد.

وي افزود: پس از بررسي هاي انجام شده توسط دبيرخانه رسانه هاي تصويري و آموزشي ستاد مرکزي فيلم نامه هايي با موضوع موتورسواري با عنوان رقص در حادثه، فيلم آموزشي تصادفات منجر به مرگ يا معلوليت با عنوان يک نگاه به آن سوي پنجره، به تصويب رسيد که هم اکنون در مرحله فيلمبرداري قرار دارند و ان شاءا... تا اواسط دي ماه پايان به پايان خواهد رسيد.

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان قم خاطرنشان کرد: طي سالجاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور به منظور تقويت مبناي آموزشي فرهنگ ترافيک اقدامات مؤثري را به خصوص در ابعاد رسانه هاي فراگير به عمل آورده که در همين راستا اجراي برنامه صداي راهبران قم که هر هفته روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 18 از صداي مرکز قم پخش مي شود از جمله اين فعاليت ها است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1386090812