دبير کميته ملي طبيعت گردي درباره نتايج نخستين همايش منطقه‌ اي طبيعت‌گردي منطقه‌ سه کشور به ميراث آريا (CHTN) گفت: پيش از برگزاري اين همايش سند ملي طبيعت گردي به دستگاه‌هاي مسئول ارائه شده بود و در اين همايش با برگزاري جلسات تخصصي کارشناسي پيشنهادات دستگاه‌هاي مسئول درباره اين سند ارائه شد تا در سند نهايي مورد استفاده قرار گيرد.

\"آرش کوشا\" تصريح کرد: مرحله‌ نخست تدوين سند ملي طبيعت گردي به‌پايان رسيده و مرحله‌ دوم تدوين آن آغاز شده است.

وي تصريح کرد: در اين همايش همچنين انتظارات سند ملي طبيعت گردي درباره منابع مالي، اعتبارات و سايت‌هاي پيش تاز طبيعت‌گردي که در يک مرحله دو ساله مورد توجه است، ارائه شد.

دبيرکميته ملي طبيعت گردي خاطرنشان کرد: يکي از مواردي که در اين همايش مطرح شد رفع موانع اکوموزه روستايي گيلان به‌عنوان يکي از پرجاذبه‌ترين و مهم‌ترين سايت‌هاي فرهنگي، طبيعي و معنوي که مورد اقبال بسيار بالاي گردشگران در آينده‌ي نزديک قرار مي‌گيرد، بود.

کوشا با تشريح تاثير برگزاري همايش‌هاي منطقه‌اي طبيعت گردي بر هماهنگي و هم‌گرايي بين بخشي ، گفت: با توسعه‌ همکاري و هماهنگي بين بخشي شاهد توسعه‌ي پايدار فرابخشي در گردشگري طبيعي خواهيم بود.


نخستين همايش منطقه‌اي طبيعت‌گردي منطقه‌ سه کشور ديروز با حضور مديران و کارشناسان سازمان‌هاي محيط زيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌هاي گيلان، گلستان، مازندران، تهران، قزوين و سمنان دربندر انزلي برگزار شد.

شرکت کنندگان در اين همايش امروز از مناطق طبيعي گيلان بازديد مي‌کنند./105

انتهای پیام/

کد خبر 138609087