فريبرز دولت آبادي معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN) گفت: معاونت ميراث فرهنگي اقدامات جديدي را براي احيا و بازسازي مقابر عرفا و بزرگان ايراني در ساير کشورها شروع کرده است.

وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي در بودجه سال 1387 مبلغ يک ميليارد تومان اعتبار را براي اين منظو ر به ما اختصاص داده است.

به گفته دولت آبادي همچنين اين اعتبار براي بازسازي يادمان هاي فرهنگي که در خارج از مرزهاي ايران قرار دارد اختصاص داده شده است.

تأسيس صندوق مرمت توسط ايران در يونسکو موضوع ديگري است که دولت آبادي به آن اشاره کرد و افزود: علاوه بر اين اعتبار سازمان ميراث فرهنگي از طريق تأسيس صندوق مرمت در يونسکو بسياري از بناها و يادمان هاي فرهنگي ايران که در ساير کشورها وجود دارد را مرمت، بازسازي و احيا مي کند.

115/

انتهای پیام/

کد خبر 1386091715