به گزارش ميراث‌آريا(chtn) پيام وزير بازرگاني به سمينار دوم و سخنراني هاي عليخاني (معاون وزير)، شاهي عربلو (رييس کميسيون اقتصادي مجلس)، فرجي (رييس مرکز ملي فرش ايران) و عزيزي (دبير سمينار) در آيين گشايش سمينار دوم از جمله مطالب اين خبرنامه است.

اين گزارش حاکيست، گفتگوهايي با داوران و کارشناسان حاضر در سمينار و نيز گفته‌هاي برخي از ارايه دهندگان مقاله نيز بخشي از مطالب مندرج در خبرنامه سوم است.

خاطرنشان مي‌شود؛ دومين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف در 2 روز پاياني آبان ماه از سوي مرکز ملي فرش ايران در مجتمع همايش هاي رايزن برگزار شد.114/

انتهای پیام/

کد خبر 1386091834