به گزارش ميراث آريا(CHTN)، در جلسه‌اي که امروز با حضور معاون برنامه‌ريزي استانداري سمنان و معاونان صنايع‌دستي هفت استان کشور به منظور بررسي راهکارهاي احداث شهرک‌ها و بازارچه‌هاي صنايع‌دستي در استان سمنان برگزار شد، \"محسن جاويداني\" معاون برنامه‌ريزي استانداري سمنان با بيان اينکه در دنياي امروز نگرش به مسائل در ابعاد گوناگو به ويژه بعد اقتصادي حائز اهميت است، تصريح کرد: بايد زمينه‌هاي اقتصادي شدن صنايع‌دستي کشور در جهت رشد و توسعه روزافزون آن فراهم شود.

وي تأکيد کرد: نبايد صرفاً نگاه به صنايع‌دستي يک نگاه هنري باشد و بحث تجاري شدن اين صنايع‌ هم بايد در نظر گرفته شود.

جاويداني گفت: اقتصادي کردن مقولات در دنياي امروز حرف نخست را مي‌زند.

معاون برنامه‌ريزي استانداري سمنان افزود: در اين ميان صنعت گردشگري هم که امروز به ‌عنوان يکي ديگر از محورهاي توسعه از آن ياد مي‌شود نيازمند توسعه صنايع‌دستي و در واقع اين دو لازم و ملزوم يکديگر هستند بنابراين توجه به ابعاد و جنبه‌‌هاي اقتصادي صنايع‌دستي مي‌تواند زمينه‌هاي توسعه آن را هر چه بيشتر فراهم کند.

در ادامه \"فرهاد عابدي \" مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي با بيان اينکه ساخت شهرک‌هاي صنايع‌دستي براساس مصوبات سفر نخست هيأت دولت صورت مي‌گيرد، گفت: در راستاي اجراي اين مصوبه، اداره حمايت از توليد و بازرگاني در تلاش است زمينه‌هاي لازم براي اجراي اين طرح را پس از اتمام فاز مطالعاتي ساخت شهرک‌هاي صنايع‌دستي آغاز کند.

وي افزود: انجام کارهاي اوليه همچون ايجاد زيرساخت براي شهرک‌هاي صنايع‌دستي، بررسي، مطالعه، فاز صفر، طرح توجيهي، انتخاب مشاور براي طراحي و نظارت پس از آن و انتخاب سازه‌هاي مناسب از جمله برنامه‌هايي است که با نظارت اين اداره صورت مي‌گيرد.

عابدي در ادامه با اشاره به اهداف ايجاد شهرک‌هاي صنايع‌دستي يادآور شد: احداث اين شهرک‌ها که به منظور حمايت، رشد و توسعه و ارتقاي کمي و کيفي سطح دانش شاغلان در حوزه توليد و بازرگاني صنايع‌دستي در مکان جغرافيايي مشخص صورت مي‌گيرد، تقويت زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صنايع‌دستي منطقه مورد احداث را به دنبال خواهد داشت.

مديرکل حمايت از توليد و بازرگاني تصريح کرد: در اين ميان مهمترين مسئله در ساخت اين شهرک‌ها توجه به مکان‌يابي صحيح و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب است که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

وي اظهار داشت: سعي داريم با آغاز فاز مطالعاتي اوليه ساخت شهرک‌هاي صنايع‌دستي گامي مهم در جهت اجرايي کردن اين طرح برداريم.

M/114

انتهای پیام/

کد خبر 1386100521