به گزارش ميراث آريا CHTN))\"زاهي هاواس\" با اشاره به اينکه اين قانون شامل تمام کشورهاي جهان است گفت: هزينه هايي که از اين راه به دست مي آيد براي رسيدگي و محافظت هزاران منطقه تاريخي متعلق به فراعنه استفاده خواهد شد.
وي افزود: قانون تصويب شده تمام آثار موجود در موزه هاي مصر را پوشش مي دهد، علاوه بر آنکه هرگونه استفاده تجاري از بناهاي تاريخي همچون اهرام و يا مجسمه ابولهول کنترل خواهد شد و حتي اگر فردي براي استفاده شخصي قصد کپي برداري داشته باشد بايد از دولت مصر اجازه بگيرد.
\"هاواس\" با تاکيد برتصميم جدي دولت مصر گفت: هتل اقصر (LUXOR) امريکا که تنها ساختمان جهان است که به شکل مجسمه ابوالهول واهرام ساخته شده است به دليل آنکه فضاي داخلي آن کاملا متفاوت است شامل اين قانون نشده اما هيچ ساختمان ديگري نبايد شبيه به بناهاي باستاني مصر ساخته شود.108/

انتهای پیام/

کد خبر 138610053