نصرت الله سپهر ،معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت :اين هيات پنج نفره متشکل از هنرمندان و فعالان صنايع دستي استان است .

وي افزود : به منظور گسترش برنامه هاي جامع براي حمايت بيشتر از توليد و بازرگاني از ابتداي سال جاري چندي سر فصل برنامه کاري براي خود تعريف کرده است .

وي تصريح کرد :اين امر تحول خوبي در زمينه صنايع دستي استان به جاي گذاشته است .

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کرمانشاه در اين راستا از برگزاري جلسات مکرر با مدير کل شرکت شهرک ها ي صنعتي کرمانشاه جهت گرفتن کارگاه هاي توليدي براي توليدکنندگان صنايع دستي و دنبال کردن زونهاي تخصصي صنايع دستي جهت آماده کردن بستر ها و زيرساخت هاي توليد خبر داد .

وي گرفتن 16 غرفه از سازمان فني و حرفه اي استان در پارک شاهد جهت اختصاص به صنعتگران براي ايجاد بازاچه هاي صنايع دستي و فروشگاه ،تبليغات از طريق تهيه بروشور و کاتالوگ ،ايجاد ويترين صنايع دستي در دستگاه هاي اجرايي ،استفاده از محصولات صنايع دستي جهت اهداي جوايز در ادارات دولتي و جلوگيري از ورود کالاهاي نامرغوب خارجي را از جمله اقداماتي دانست که طي يک سال گذشته ازسوي معاونت صنايع دستي استان صورت گرفته است .

سپهر همچنين از برگزاري نمايشگاه هاي استاني ،ملي و منطقه اي و شرکت فعال در نمايشگاه هاي سراسري کشور خبرداد.
116

انتهای پیام/

کد خبر 1386100555