به گزارش ميراث آريا(CHTN)، بانک عرب نقش بسيار مهمي در توسعه مراکز گردشگري ايفا مي‌کند. اين بانک براي گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني اين مرکز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

\"عبدالحميد شومن\"، مدير اجرايي بانک عرب، گفت: ما به اجراي پروژه‌هاي متنوع و حمايت از برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و برپايي نشست‌ها بسيار علاقه‌مند هستيم.

وي تصريح کرد: بانک عرب در جستجوي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و حمايت از استراتژي‌هاي مناسب در زمينه اجراي پروژه‌هاي گردشگري است.

اين بانک 77 سال پيش تأسيس شد و موفقيت‌هاي بسيار زيادي را در اين مسير کسب کرده است.

کمپاني همکاري‌هاي جهاني دبي به مديريت طرح‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي بزرگ مي‌پردازد.

در اين کمپاني 50 هزار نفر فعاليت مي‌کنند و اين شرکت در زمينه‌هاي ترابري، بنادر و خدمات‌رساني در بسياري از نقاط جهان شعب مختلفي دارد.

پايگاه بانک عرب در امان – اردن قرار دارد و يکي از بزرگترين بخش‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به شمار مي‌رود.

M/109

انتهای پیام/

کد خبر 138610057