به گزارش ميراث آرياchtn)) ، رايزني فرهنگي ايران اقدام به چاپ و معرفي جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تهران) درنشريه Travel زيمبابوه (شماره دسامبر)کرد.

اين گزارش حاکيست ؛ اين نشريه به صورت رنگي و در تيراژ 10 هزارنسخه حوزه جنوب آفريقا ، انگلستان و نيز خطوط هوايي آفريقايي راپوشش مي دهد.

115/

انتهای پیام/

کد خبر 1386101036