به گزارش ميراث آريا(CHTN)، تأثيرات مثبت اقتصادي ناشي از صنعت گردشگري در بلغارستان سبب شده که ساير اعضا اتحاديه اروپا و کشورهاي منطقه با آغوش باز درخواست‌هاي اقتصادي بلغارستان را بپذيرند.

گردشگري در بلغارستان يکي از مهمترين دلايل ضمانت مالي اين کشور محسوب مي‌شود و اغلب گردشگراني که به بلغارستان سفر مي‌کنند از اقشار متوسط و کم درآمد کشورهاي اروپايي خصوصاً يونان و رم هستند.

البته حضور گردشگران کم درآمد باعث فراري شدن گردشگران ثروتمند از اين کشور شده است اما همچنان بر ميزان ورود گردشگران کم درآمد افزوده مي‌شود.

M/110

انتهای پیام/

کد خبر 1386101220