علي کارنما ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کرمان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت :اين کارگاه در راستاي حفظ ميراث فرهنگي استان از دو سال گذشته به تدريج در استان فعال شده اند.

وي فعال بودن اين تعداد کارگاه را نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان در راستاي حفظ واحياي آثار تاريخي دانست .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کرمان خاطرنشان کرد :به منظو ر حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي استان در سال جاري دو ميليارد و 870 ميليون ريال در سال جاري اختصاص يافته است .

وي اظهار اميدواري کرد:با استفاده از اعتبارات تخصيص يافته پروژه هاي ميراث فرهنگي استان در سطح وسيع تري انجام شود .

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386101627