به گزارش ميراث آريا(CHTN) و به نقل از روابط عمومي معانت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري \"سيدحسن موسوي\"، معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان با بيان اين مطلب افزود: فراهم کردن امکانات استفاده از اعتبارات منابع مختلف مانند صندوق ضمانت صادرات، صندوق ذخيره ارزي، بانک‌هاي داخلي و خارجي و ساير منابع ذي‌ربط براي توسعه فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي از وظايف معاونت مذکور است.

وي تصريح کرد: براي پيشگيري از به وجود آمدن مشکلات احتمالي در روند اجراي طرح‌ها، کارشناسان مربوط بر روي روند اجراي پروژه‌ها نظارت دارند.

وي، با اشاره به اينکه ارائه راهبردها براي توسعه فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي از ديگر وظايف معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌ها سازمان است، افزود: براي توسعه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در بخش ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و رفع موانع در حوزه‌هاي مختلف برنامه‌هاي متعددي تهيه و تدوين شده است.

موسوي ادامه داد: اين معاونت به منظور ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري و مراکز خدماتي، فرهنگي، رفاهي در داخل مناطق نمونه گردشگري بسترهاي مناسبي را فراهم کرده است.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان با بيان اينکه پيگيري زمينه‌هاي صدور خدمات تخصصي به‌صورت نرم‌افزاري نيز انجام مي‌شود، تصريح کرد: جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به وضعيت چگونگي پيشبرد پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني از ديگر اقدامات معاونت است.

M/102

انتهای پیام/

کد خبر 1386102316