مسعود نصرتي در اين زمينه به ميراث آريا( CHTN)گفت: بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس براي احداث موزه دفاع مقدس هيچ طرح مطالعاتي و برنامه‌ريزي‌شده‌اي را به سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ارائه نداده بود.

وي افزود: براساس تبصره 10 مجلس در قانون چهارم توسعه سازمان بايد در ساخت موزه‌هاي دفاع مقدس با بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس همکاري داشته باشد.

به گفته رئيس اداره کل موزه‌ها برهمين اساس سازمان براي سال 1385 يک ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار براي احداث اين موزه درنظر گرفته اما به اين بنياد اختصاص داده نشد.

نصرتي با بيان اينکه بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس در اين مدت هيچ طرح مطالعاتي را براي ساخت موزه به اداره کل موزه‌ها ارائه نداده است، خاطرنشان کرد: اعتبار يک ميليارد و 200 ميليون توماني در صورتي از سوي سازمان تأمين مي‌شد که اين بنياد برنامه‌هاي مطالعاتي ساخت موزه را به سازمان ارائه مي‌داد. اما در اين مدت هيچ طرح و برنامه‌اي به ما داده نشد. حتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم به سازمان اعلام کرد که در صورتي اين اعتبار تأمين شود که بنياد طرح مطالعاتي خود را به سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ارائه دهد.

به گفته وي، اداره کل موزه‌ها در نامه‌هاي مختلفي به بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس خواسته تا طرح مطالعاتي ساخت موزه دفاع مقدس را ارائه دهد، اما اين بنياد هنوز هيچ جوابي را اعلام نکرده است.

نصرتي با اشاره به مراحل ساخت موزه تصريح کرد: براي ساخت موزه ابتدا بايد عنوان موزه سپس مطالعاتي محتوايي و بعد مکان‌يابي موزه انجام شود.

رئيس اداره کل موزه‌ها درباره اينکه آيا مکان موزه دفاع مقدس از سوي بنياد مشخص شده يا نه، به ميراث آريا گفت: در صحبت‌هاي قبلي به اين موضوع اشاره شد که اين موزه در مرقد امام خميني(ره) ساخته شود اما هنوز به صورت دقيق و مشخص اعلام نشده است.

به گزارش ميراث آريا، در سفرهاي اخير رئيس جمهور و هيأت همراه به استان‌هاي سمنان و فارس \"تهيه طرح و انجام مطالعات موزه دفاع مقدس\"در اين دو استان به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري واگذار شده بود که مغاير با اساسنامه اين بنياد بوده است، اين که در برخي از استان‌ها از جمله در استان خوزستان هيچ حقي براي موزه دفاع مقدس اين استان در نظر گرفته نشده بود.

احداث موزه دفاع مقدس استان سمنان قبل از سفر رئيس جمهور بر اساس در خواست اداره کل حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس استان در سفر مقام معظم رهبري به سمنان تأييد شده و در مسير صدور معظم له قرار گرفته بود.

بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، تصميمات مربوط به \"حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس\" در سفرهاي استاني هيأت دولت در چارچوب اساسنامه اين بنياد که مصوب مقام معظم رهبري است اتخاذ مي‌شود و به همين منظور مقرر شد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبار لازم براي ساخت موزه‌هاي دفاع مقدس را تأمين کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1386102328