اسد الله بيرانوند ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کرمانشاه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : بر اساس مصوبه هيات دولت 30 منطقه نمونه گردشگري بايد در استان کرمانشاه ايجاد شود.

وي افزود :بر اين اساس، عمليات مطالعاتي 22 منطقه نمونه گردشگري آغاز شده است .

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با اشاره به اينکه تبديل هشت منطقه ديگر به منطقه نمونه گردشگري در دست بررسي و ارزيابي است اظهار داشت :به زودي عمليات مطالعاتي اين مناطق نيز آغاز خواهد شد.

به گفته وي، براي انجام مطالعات اين مناطق نمونه گردشگري يک ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است .

بيرانوند خاطرنشان کرد :بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته عمليات اجرايي ايجاد تاسيسات در مناطق نمونه گردشگري کرمانشاه پايان سال 87 آغاز خواهد شد.

وي تصريح کرد :پروژه ايجاد مناطق نمونه گردشگري کرمانشاه پنج سال به طول خواهد انجاميد.

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386103043