به گزارش ميراث آريا( CHTN)، در اين کنفرانس کارشناساني از کشورهاي مختلف دور هم جمع مي شوند تا درباره به حداکثر رساندن تآثير برنامه و گسترش دامه برنامه‌ها به تمامي فرهنگ‌ها با هم گفتگو و تبادل نظرکنند.

هدف از برگزاري اين کنفرانس مطرح کردن بحثهايي است که به توجه بيشتري نياز دارد، به گونه اي که اين کميته همکاري‌هاي لازم را بين کتابخانه‌ها، بايگاني‌ها، مورخان و متصديان موزه ها افزايش دهد.

در اين نشست قرار است مواردي همچون ارتباط حافظه جهاني با ديگر فعاليت،ها و بر نامه‌هاي مرتبط به يونسکو، تآثير ثبت بين المللي، ملي و منطقه‌اي در تکميل اهداف برنامه، موارد فني و کاربردي مربوط به حفظ و دستيابي به اطلاعات، ايده‌ها، استراتژي‌ها و تجاربي که در پيشرفت و پايداري برنامه سهيم است و ارزيابي نتايج، شناسايي خلأها، تعار ضات، ضعف‌ها و ارائه راه حل هاي مناسب و مفيد، مطرح شود.

علاقه‌مندان براي کسب اطلاعات بيشتر از برنامه سومين کنفرانس بين المللي حافظه جهاني مي توانيد به سايت
http://www.amw.org.au/mow2008/mow2008.htm مراجعه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1386110122