جليل گلشن مدير دفتر اموال منقول تاريخي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين مطلب به ميراث آريا( CHTN)گفت: طبق بخشنامه وزير اقتصاد و دارايي به تمامي دستگاه‌هاي دولتي، بايد تمامي اين دستگاه‌ها فهرست اشياي تاريخي خود را تهيه کرده و نسخه‌اي از آن را به وزارت اقتصاد و دارايي و نسخه ديگر را به سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ارائه دهند.

وي افزود: اخيراً نيز بخشنامه ديگري با امضاي رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مبني بر تهيه و ارسال اين فهرست به سازمان، به تمامي دستگاه‌هاي دولتي فرستاده شده است.

گلشن با بيان اينکه تهيه اين فهرست براي ساماندهي اموال منقول نياز است، خاطرنشان کرد: به همين منظور از سازما‌ن‌هاي ميراث‌فرهنگي استان‌ها خواسته شده تا اين فهرست را از دستگاه‌هاي دولتي در شهرستان‌ها تهيه کرده و به دفتر اموال منقول ارسال کنند.

به گفته مدير دفتر اموال منقول تاريخي با وجود گذشت 4 ماه از بخشنامه وزير اقتصاد و دارايي تا به امروز هيچ فهرستي از دستگاه‌هاي دولتي در اختيار اين دفتر قرار نگرفته است.

انتهای پیام/

کد خبر 1386110125