سرپرست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn) گفت:طرح مرمت کاخ موزه گرگان در دستور کار قرار گرفته است که در فازنخست آن يک‌ميليارد ريال براي انجام مطالعات و مرمت در نظر گرفته شده و فاز دوم آن نيز با يک ميليارد ريال ديگر انجام مي شود.

\"فريدون فعالي\"افزود:در فاز سوم طرح مرمت کاخ موزه گرگان نيز مبلغ يک ميليارد ريال از اعتبارات سال 1386 براي تجهيز پيش بيني شده است.

وي همچنين درباره ايجاد موزه باستان‌شناسي گنبد‌کاووس تصريح‌کرد: مکان مورد نظر خريداري شده است و مبلغ 500 ميليون ريال براي مرمت ساختمان و 500 ميليون ريال ديگر نيز براي تجهيز موزه در نظر گرفته شده است .

فعالي با اشاره به راه اندازي موزه مردم شناسي گرگان خاطرنشان‌کرد:ساختمان موزه در بافت قديم خريداري شده و عمليات مرمت ساختمان از محل اعتبارات ملي و استاني تا سقف 500 ميليون ريال در دست اقدام است ، مبلغ 500 ميليون ريال نيز براي تجهيز موزه در نظر گرفته شده است.

سرپرست سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان گلستان درباره موزه مردم شناسي علي‌آباد کتول نيزگفت: در حال بررسي مکان پيشنهادي براي اين موزه هستيم و مبلغ 500 ميليون ريال براي تجهيزاين پروژه اختصاص يافته است.

وي با بيان اينکه تاکنون مبلغ 850 ميليون ريال براي ساماندهي موزه گرگان هزينه شده است،اضافه‌کرد:حمام قديم شهر راميان با توجه به مرمت انجام شده تبديل به موزه مردم شناسي مي‌شود.
/104

انتهای پیام/

کد خبر 138611018