«پرويز سروري»عضو کميسيون فرهنگي با بيان اين مطلب به ميراث آرياchtn)) گفت: بر اساس تجميع بودجه‌هاي فرهنگي سازمان‌هايي که زير مجموعه دولت نيستند بايد بودجه خود را از دولت دريافت کنند که اين موضوع نگراني‌هايي را براي ما ايجاد کرده است.

وي تصريح کرد:البته تلاش مي‌کنيم با شفاف سازي بودجه و نظام مند کردن واگذاري‌ها اين دغدغه را برطرف کنيم.

سروري با بيان اينکه هنوز سئوالات بسياري درباره بودجه وجود دارد،افزود:در مجموع بودجه فرهنگي افزايش محدودي دارد ولي بودجه‌هاي جاري اين بخش نسبت به ساير دستگاه ها دولتي بهتر بوده است.

عضو کميسيون فرهنگي ادامه داد: بودجه بعضي از بخش‌ها افزايش چشمگيري داشته و در مقابل نيز بودجه بعضي قسمت ها کاهش يافته است.

وي خاطر نشان کرد:در هرحال اين نوع بودجه براي نخستين بار به مجلس ارائه شده است و هنوز اشراف کاملي بر آن نداريم./106

انتهای پیام/

کد خبر 1386110315