عباس نوروزي ،معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (chtn ) گفت : نخستين فصل کاوش هاي باستان شناسي استان هرمزگان درمحوطه نخل ابراهيم به وسعت 125 هزار متر مربع واقع در شهرستان ميناب از 15 بهمن ماه انجام خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه مجوز لازم براي انجام کاوش هاي باستان شناسي در محوطه تاريخي نخل ابراهيم از سوي پژوهشکده باستان شناسي آغاز شده است اظهار داشت :عمليات بررسي و شناسايي طي سال هاي 82 و 84 در اين محوطه صورت گرفته است .

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان يادآور شد:بر اساس بررسي هاي انجام شده در محوطه تاريخي نخل ابراهيم ابزار سنگي متعلق به 200 هزار سال پيش شناسايي شده است .

به گفته وي، در فصل نخست کاوش‌هاي باستان شناسي اين محوطه تاريخي ،گورستان ها و قلعه مدفون در اين محوطه کاوش خواهد شد.

وي يادآور شد :براي انجام کاوشهاي باستان شناسي در محوطه تاريخي نخل ابراهيم طي سال جاري 230 ميليون ريال از محل اعبتارات استاني اختصاص يافته است .

نوروزي تاکيد کرد :فصل نخست کاوش هاي باستان شناسي در محوطه تاريخي نخل ابراهيم دو ماه به طول خواهد انجاميد.

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386110727