مهدي محمدي زاده ،رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان دزفول با بيان اين مطلب به ميراث آريا (chtn ) گفت : اين سازمان با همکاري مشترک سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان و شهرداري دزفول تشکيل خواهد شد.

وي افزود:دراين سازمان، کميته اي متشکل از اعضاي منتخب دانشگاه هاي آزاد و جندي شاپور دزفول ،اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و شهرداري دزفول عضويت خواهند داشت .

رئيس اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان دزفول خاطرنشان کرد :با تشکيل اين سازمان چگونگي ايجاد امکانات و تاسيسات گردشگري د ر 12 کيلومتر از طول رودخانه واقع در شهر دزفول بررسي خواهد شد.

وي ابراز اميدواري کرد :تا اوايل سال آينده سازمان ساماندهي سواحل رودخانه دز تشکيل شود.

به گفته وي احداث کمپينگ ،استراحتگاه و فراهم کردن امکاناتي جهت انجام ورزش هاي آبي از جمله اقداماتي است د ر راستاي توسعه گردشگري دزفول در کنار سواحل رودخانه دز انجام خواهد شد.

116

انتهای پیام/

کد خبر 138611073