عليرضا قربانزاده ،مدير اجرايي پايگاه ميراث جهاني سلطانيه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : اين تابلوها شامل عکس هاي تاريخي ،نقاشي ها و مينياتورهاي تاريخي برگرفته از سفرنامه هاي سياحان خارجي است .

وي افزود :اين تابلوها در قسمت ورودي گنبد سلطانيه در قالب نمايشگاه نصب شده اند.

قربانزاده خاطرنشان کرد :قصد داريم به منظور حفاظت از تابلوها ،ا ز تمام اين اسناد و مدارک تاريخي شناسنامه تهيه کنيم .

مدير اجريي پايگاه ميراث جهاني سلطانيه خاطرنشان کرد :همچنين به منظور معرفي هرچه بيشتر گنبد سلطانيه به بازديدکنندگان ،تا قبل از ايام نوروز 87 تابلوهاي راهنما به دو زبان فارسي و انگليسي در قسمت هاي مختلف محوطه گنبد سلطانيه نصب خواهد شد.

وي ابراز اميدواري کرد :با اين اقدامات گردشگران بيشتري براي بازديد از اين اثر تاريخي به سلطانيه مراجعه کنند .

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386110817