به گزارش ميراث آريا(CHTN) به نقل از وزير صنعت گردشگري تونس اکثر اين گردشگران از کشورهاي فرانسه و ليبي به تونس سفر کرده اند و همين موضوع باعث رشد چشمگير اين صنعت و افزايش سه درصدي درآمد نسبت به سال 2006 شده‌ است.

دولت تونس درصد ترغيب دولت آلمان براي فرستادن 500 هزار گردشگر آلماني است که بعد از حادثه‌اي سال 2002 و کشته شدن 14 گردشگر آلماني سفر خود به تونس را لغو کردند.

خليل لجيمي وزير گردشگري تونس مي‌گويد اميدواريم که با مدرنيزه کردن هتل‌ها و هزينه بودجه اي بالغ بر 40 ميليون پوند در جهت ارتقاء صنعت گردشگري به‌ويژه گردشگري خليج تا سال 2011 به اهداف بلند مدت خود برسيم.

M/109

انتهای پیام/

کد خبر 138611085