به گزارش ميراث آريا(CHTN) مدير کل راه و ترابري استان مازندران با بيان اين مطلب تصريح کرد: با توجه به جاذبه‌هاي گردشگري و مسافرپذير بودن اين شهرها چهار خطه شدن اين محور در سفر استاني هيات دولت به تصويب رسيد.

\"عبدالحسين بيگدلي\" تصريح کرد: اين اداره کل با توجه به ابلاغ اعتبار به مبلغ ده ميليارد ريال از محل رديف بودجه سال جاري با هماهنگي مشاورين مربوطه نسبت به تعريض جاده با مشخصات راه چهارخطه در طول 4 کيلومتر از سمت درويش خيل اقدام و با انتخاب پيمانکار عمليات اجرايي آن را شروع کرده است.

طول اين مسير 26 کيلومتر است و بخشي از مسير توسط امور مهندسان مشاور وزارت راه و ترابري در حال مطالعه است./105

انتهای پیام/

کد خبر 1386110920