صادق محمدي ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : طي جلسه اي که به رياست استاندار و با حضور سرمايه گذاران بخش گردشگري و مديران دستگاه هاي مرتبط با گردشگري استان برگزار شده بود ،اعطاي زمين رايگان به سرمايه گذاران بخش گردشگري خوزستان از سوي استانداري به تصويب رسيد.

وي ادامه داد :همچنين عوارض پروانه ساخت نيز توسط استانداري خوزستان پرداخت خواهد شد.


وي افزود :بر اين اساس از اين پس سرمايه گذاران مي توانند بدون هيچ دغدغه اي در خصوص واگذاري زمين مورد نيا زبه ساخت تاسيسات گردشگري در استان اقدام کنند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خوزستان خاطرنشان کرد :همچنين سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري 70 درصد هزينه ساخت را از طريق تسهيلات بانکي در اختيار سرمايه گذار بخش خصوصي خواهد گذاشت .


وي اظهار اميداواري کرد :با در نظر گرفتن اين تسهيلات براي سرمايه گذاران ،در آينده نزديک شاهد احداث تاسيسات گردشگري استاندارد در تمام نقاط استان خوزستان باشيم .


به گفته وي در حال حاضر براي ساخت 10 هتل در استان سرمايه گذار جذب شده و که زمين مورد نياز به صورت رايگان در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .

وي همچنين از جذب سرمايه گذاران جهت ساخت 30 واحد مجتمع خدمات رفاهي بين راهي در آينده نزديک در خوزستان خبر داد .

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386110940