به گزارش ميراث آرياchtn)) \"احمد روستا\" عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در نخستين نشست دفاتر اطلاع رساني خارج از کشور ضمن بيان اين مطلب گفت: زندگي فرايند ارتباطات، اطلاعات و مبادلات است و انسان موجودي است که با دستيابي به اين موارد زندگي مي‌پردازد.

وي ادامه داد: نخستين وظيفه دست اندرکاران گردشگري ارتباط با مخاطبين است و براي آن بايد درست فکر کرد و ديد که مخاطب ما کيست ، کجاست ،چه اهدافي دارد و نيازمند چه برنامه‌ريزي و ساماندهي است.

روستا تصريح کرد: بايد سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از کشور رايزن بازرگاني داشته باشند تا از اين طريق توراپرايتور‌ها ي بزرگ را به کشور بياوريم.

وي با اشاره به وظايف دفاتر اطلاع رساني گفت: مديران دفاتر اطلاع رساني بايد رابط، مشاور، محقق و مبلغ گردشگري کشور باشند.

وي با اشاره به اقدامات دفتر اطلاع رساني براي بازاريابي خاطر نشان کرد: مديران دفاتر اطلاع رساني بايد به دسته بندي مخاطبان گردشگري در کشوري که هستند بپردازند ، بازار‌هي هدف و گروها را مشخص کنند و براي گردشگري کشور برند استاني ، محصولي و جاذبه‌‌اي تعريف کرده وآن را ارائه دهند.

وي همچنين ادامه داد: دفتر اطلاع رساني بايد روش‌هاي منزلت سازي، الگوبرداري، مميزي و رفع اشکالات دفاتر را بدانند.
102/

انتهای پیام/

کد خبر 1386111415