معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)گفت:براي نخستين بار در کشور طرح تدوين استاندارد سازي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي کشور تدوين مي‌شود.

\"حسين خواجه بيدختي\" افزود :موسسه آموزشي ،پژوهشي الماس شرق آسيا به مدير عاملي \"محمد جواد پيش‌ بين\" به عنوان نماينده خراسان رضوي با ارائه طرح به سازمان استاندارد و تحقيقات ملي ايران به عنوان دبير کميته استاندارد سازي سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي کشور تعيين شد.

وي در خصوص وظايف اين کميته افزود:اين کميته متشکل از کارشناسان برجسته سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي از سراسر کشور است که بر اساس و ظايف تعريف شده مکلف هستند استاندارد سازي شناخت سنگ ها ، درجه بندي سنگ هاي قيمتي و پس از شناسايي و ارزيابي سنگ در مراحل بعدي را انجام دهند.

وي با اشاره به هدف تشکيل چنين کميته‌اي گفت :مهم ترين هدف و دستاورد تشکيل چنين کميته اي ايجاد يک روش همگن در بحث شناخت جواهرات در ايران است که براي ورود به بازارهاي جهاني بسيار ضروري است.
/104

انتهای پیام/

کد خبر 1386111732