جشنواره آدم برفي سال آينده دردو مقطع زماني برگزار مي شود

به گزارش ميراث آريا(CHTN)مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي با بيان اين مطلب افزود:در جشنواره آدم برفي از 14 شرکت کننده که تنديس هاي برتري را ساخه بودند تقدير شد.

\"مجيد ناصر دوست\" گفت:اين جشنواره در دو سطح حرفه اي و غير حرفه اي برگزارشد که در بخش غير حرفه اي 250 نفر ودربخش حرفه اي 100نفر شرکت کردند.

وي تاکيد کرد :دربخش غير حرفه اي از 8 شرکت کننده برتر ودربخش حرفه اي از 6 شرکت کننده برترتقديرشد.

ناصردوست افزود:به برندگان اين جشنواره ورني اهدا شد تا ضمن تقديرازشرکت کنندگان صنايع دستي بومي استان ترويج شود.

وي گفت:در بخش حرفه اي دانشجويان معماري و صنايع دستي با يکديگر به رقابت پرداختند./106


انتهای پیام/

کد خبر 138611195