موزه شهداي آمل گشايش مي يابد

مهدي ايزدي ،معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مازندران با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : اين موزه در خانه تاريخي مير بزرگ متعلق به دوره صفوي در فضايي به مساحت 400متر مربع ايجاد شده است .

وي افزود :در اين موزه دو غرفه به نسخ خطي قرآني از دوره صفويه، زنديه، قاجار تا عصر حاضر و 3 غرفه به آثار شهداي ششم بهمن و جنگ تحميلي آمل اختصاص خواهد يافته است .

به گفته اين مقام مسئول به منظور تبديل اين خانه تاريخي به موزه عمليات مرمتي آن از سال گذشته آغاز شده و چندي پيش به اتمام رسيد.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري مازندران بااشاره به اينکه در حال حاضر عمليات تجهيز اين موزه آغاز شده است اظهار داشت : موزه قرآن و شهداي آمل درقالب موزه هاي مشارکتي با همکاري بنياد شهيد و سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ايجاد شده است .

وي اعتبار هزينه شده جهت راه اندازي موزه قرآن و شهداي آمل را يک ميليارد ريال اعلام کرد و گفت :اعتبارات لازم جهت ايجاد اين موزه ازمحل اعتبارات سفر رئيس جمهوري به استان مازندران تامين شده است ./116


انتهای پیام/

کد خبر 1386112137