فاز  نخست موزه مردان نمکي زنجان افتتاح شد

فرهنگ فرخي ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : اين موزه در عمارت تاريخي ذوالفقاري متعلق به دوره قاجاريه راه اندازي شده است .

وي با اشاره به اينکه عمليات مرمت اين عمارت تاريخي طي سال هاي گذشته انجام شده است اظهار داشت :با اتمام مرمت عمارت ذوالفقاري ،عمليات تجهيز فاز اول موزه مردان نمکي آغازشد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان خاطرنشان کرد :بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته قرار است با ادامه عمليات تجهيز ،اين عمارت به موزه باستان شناسي استان زنجان تبديل شود.

وي اظهار اميدواري کرد :موزه باستان شناسي استان طي سال 87 به بهره برداري رسد .

فرخي با بيان اينکه عمارت ذوالفقاري در مرکز بافت قديمي زنجان واقع شده است خاطرنشان کرد :اميد مي رود با راه اندازي اين موزه و بازديد گردشگران از آن ،بافت قديم زنجان بيش از پيش رونق گيرد.

لازم به ذکر است ،عمارت ذوالفقاري در مجموع از بناهاي تاريخي و با ارزش شهري است که به سبک بناهاي اواخر دوران قاجار ساخته شده است ./ 116


انتهای پیام/

کد خبر 1386112139