قصرشيرين صاحب موزه مردم شناسي مي شود

عليرضا مرادي بيستوني ،کارشناس پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : عمليات اجرايي به منظور راه اندازي اين موزه از ابتداي سال جاري آغاز شد.

وي با اشاره به اينکه اين موزه بر اساس مصوبه هيات دولت راه اندازي شده است خاطرنشان کرد :موزه مردم شناسي قصرشيرين در يکي از ساختمان هاي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان در قصر شيرين ايجاد شده است .

کارشناس پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه اظهار داشت:اعتبارات لازم به منظور راه اندازي اين موزه از محل اعتبارات سفر رئيس جمهوري به استان تامين شده است .

به گفته وي بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته تا پايان سال جاري ،موزه مردم شناسي قصرشيرين افتتاح خواهد شد.

وي تاکيد کرد :با افتتاح اين موزه ،قصرشيرين صاحب نخستين موزه خود خواهد شد./116


انتهای پیام/

کد خبر 1386112145