مرمت پايه ميز يا صندلي چوبي سه هزار ساله تپه حسنلو

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، در جريان مطالعه مجموعه حسنلو در بخش پيش از تاريخ موزه ملي ايران يک پايه چوبي صندلي با قدمتي نزديک به سه هزار سال مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت.
بنابه اظهار نظر کارشناسان بخش مذکور اين مجموعه شامل اشياي منحصر بفردي از جمله جام طلاي منقوش، قطعات عاج منقوش و همچنين ظروف سفالين خاکستري و ظروف مفرغي و مجموعه‌اي غني از اشياي مطالعاتي شامل بقاياي چوب‌هاي ذغال شده، قطعات مهره از جنس کهربا و ديگر يافته‌هاي متعلق به عصر آهن است، که طي کاوش‌هاي يک هيات باستان‌شناسي از دانشگاه پنسيلوانيا و مرکز باستان شناسي وقت در فاصله سال‌هاي 1335 تا 1353 از اين منطقه به دست آمده‌اند .

در اين کاوش‌ها شمار زيادي اشياي چوبي شامل پايه ستون چوبي، تيرچه سقف، ميز چهارپايه به دست آمده که به علت آتش سوزي به ذغال تبديل شده و داراي نشانه‌هايي از شکل اوليه است.
در گزارش منتشر شده توسط هيات آمريکايي به وجود صندلي يا ميزهاي چهارپايه‌اي اشاره شده که ظاهرا\" داراي پايه‌هايي بلندتر از حد معمول بوده است .

اما اخيرا\" از ميان يافته هاي مطالعاتي مربوط به کاوش‌هاي سال 1343 مجموعه اي از قطعات خرد و شکسته‌، پراکنده و بسيار آسيب پذير از چوب ذغال شده در بخش مرمت موزه ملي ايران، بازسازي و استحکام بخشي شده و بواسطه اجراي مراحل حفاظتي و مرمتي شکل ظاهري آن کاملا\" احيا شده است. در حال حاضر بواسطه همين اقدامات اين پايه ميز صندلي چوبي قابليت ثبت اموال موزه‌اي را دارا شده و در آينده‌اي نزديک در سالن موزه ايران باستان به نمايش در خواهد آمد.

لازم به ذکر است تپه حسنلو در 50 کيلومتري جنوب غربي درياچه اروميه واقع شده و به واسطه داشتن توالي لايه‌ها از دوره نو سنگي تا دوره اسلامي از مهمترين محوطه‌هاي باستاني فلات ايران محسوب مي‌شود . مجموعه ساختماني کاوش شده در اين تپه بواسطه آتش سوزي ناگهاني دچار حريق گشته به گونه‌اي که به نظر مي رسد ساکنان فرصت تخليه ساختمان‌ها را نداشته و در نتيجه هزاران شي در زير آوار مدفون شده که بازگوکننده جوانب مختلف زندگي يک جامعه عصر آهن در حدود سه هزار سال پيش است.

115/


انتهای پیام/

کد خبر 1386112332