دانشکده گردشگري سمنان افتتاح شد

عباس کاشيان ،رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان سمنان با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : اين دانشکده همزمان با همايش توانمندي ها و قابليت هاي گردشگري سمنان که با همکاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان و دانشگاه سمنان برگزار شده است ،مورد بهره برداري قرار گرفت .

وي افزود :تاسيس اين دانشکده از سوي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان سمنان پيشنهاد شد که خوشبختانه به تصويب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و هيات دولت رسيد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان سمنان تاکيد کرد :دانشکده گردشگري سمنان از ترم جديد دانشجو پذيرفته است .

به گفته اين مقام مسئول بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته از ترم هاي آينده رشته هاي بيشتري در دانشکده گردشگري سمنان تدريس خواهد شد./116


انتهای پیام/

کد خبر 1386112914