فضاسازي عليه سازمان ميراث فرهنگي کاملاً سياسي است

\"ستار هدايتخواه\" مخبر کميسيون فرهنگي با اشاره به نشر اکاذيب در پنج روزنامه زنجيره‌اي و تعدادي از سايت‌هاي متعلق به جناح مخالف دولت عليه سازمان ميراث فرهنگي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN)، گفت: منتقدين دولت زماني که در حاکميت بودند بدون توجه به هيچ ضابطه‌اي مديران را تغيير مي دادند.

وي گفت: اين گروه ظرف چند ماه بيش از دو هزار مدير را عوض کردند اما در حال حاضر تغيير موضع داده اند و هرگونه تغييري را با ديد منفي نگاه مي کنند.

مخبر کميسيون فرهنگي يادآور شد: اگرچه به عنوان عضو کميسيون فرهنگي تمام تغييرات مديريتي سازمان ميراث فرهنگي را تأييد نمي‌کنم ولي با اينگونه برخوردها با اين سازمان مخالفم.

M/106


انتهای پیام/

کد خبر 1386112940