رسانه ها به وظيفه واقعي خود عمل کنند

\"جواد آرين منش\"، عضو کميسيون فرهنگي با بيان اين مطلب گفت: رسانه‌ها در هدايت افکار عمومي مي‌توانند نقش بسيار مؤثري ايفا کنند.

وي متذکر شد: رسانه‌ها اگر مصالح جمعي را مدنظر قرار دهند مي‌توانند در آگاهي دادن به جامعه نقش مهمي داشته باشند.

آرين منش با اشاره به نشر اکاذيب در پنج روزنامه زنجيره‌اي و تعدادي از سايت‌هاي متعلق به جناح مخالف دولت عليه سازمان ميراث فرهنگي ضمن انتقاد از تخريب شخصيت افراد، نهادها و سازمان هاي دولتي گفت: اگر مصالح جناحي مورد توجه روزنامه ها و خبرگزاري ها قرار گيرد نه تنها اطلاع رساني انجام شده مفيد نخواهد بود بلکه باعث مي‌شود که اطمينان به مطالب چاپ شده در رسانه‌ها از بين برود./106
انتهای پیام/

کد خبر 1386112942