ثبت تنوع غذايي در فهرست يونسکو  نبايد در انحصار فرانسه باشد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دولت ايتاليا طبقه‌بندي کردن سنت‌هاي غذايي جهان را در بخش ميراث جهاني يونسکو امري نادرست اعلام کرده و خواستار لغو آن شد.

\"کارلوپتريني\"، رئيس بخش غذاي بومي و فرهنگ سنتي ايتاليا گفت: چرا تنوع غذايي فرانسه بايد از ساير کشورها بهتر باشد؟

وي با اشاره به وجود تنوع در غذاهاي فرانسه افزود: با اين وجود، ايجاد چنين اختلاف طبقاتي بين غذاهاي کشورهاي مختلف امري نادرست است.

وي تصريح کرد: هر کشوري تنوع غذايي خاص خود را دارد که متصل به فرهنگ آن بوده و بايد مورد حمايت قرار گيرد.

وي ثبت تنوع غذايي را ايده‌اي خوب قلمداد کرد اما نه در انحصار فرانسه . سارکوزي در آخرين اظهارات خود در ميان نمايندگان صنعت غذايي در هفته گذشته اعلام کرده بود که فرانسه بايد در يونسکو لابي غذاهاي سنتي خود را به‌وجود آورد.

وي تنوع غذايي فرانسه را بهترين نوع در اين زمينه معرفي کرده بود.

M/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386120727