برگزاري نخستين همايش سراسري دبيران استاني مجمع گردشگري جوانان

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"محمد شريف ملک زاده\" معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در اين نشست گفت: برنامه ريزي، تصميم سازي ، اجرا ، نظارت و تعامل با معاونين گردشگري در سطح کشور يکي از وظايف مهم ما است .

وي با اشاره به اينکه مشاوران جوان به عنوان دبيران استاني منصوب شده اند تصريح کرد: تعاوني ايرانگردان جوان به عنوان بازوي اجرايي اين مجامع فعاليت خواهند کرد ودر ايام نوروز مشاوران جوان مي‌توانند به عنوان سردمداران نظارت به سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري کمک کنند.

در ادامه اين نشست\"جواد جمالي\" مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رئيس حوزه مشاوران جوان بيان کرد: اين همايش چهارمين همايش سراسري مشاوران جوان است و ميانگين سني دبيران اين حوزه 29 سال است و تمامي آنها از تحصيلات دانشگاهي عالي برخوردارند.

وي افزود: مسئله جوانان در توسعه ابعاد انساني يکي از مهمترين مباحث است و توسعه پايدار در هر کشور به توسعه اي گفته مي‌شود که به ابعاد انساني توجه کند .

جمالي تاکيد کرد: کشور ما داراي جمعيت جواني است و همه آنها داراي تفکر خلاق و ناب هستند از اين رو در دولت نهم به جوانان و مسئله جوانان توجه شده است./102انتهای پیام/

کد خبر 1386120736