شناسايي 3 هزار و 500 گردشگاه طبيعي در سند ملي طبيعت‌گردي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، مشاور سند ملي طبيعت‌گردي در کارگاه کارشناسان طبيعت‌گردي استان‌ها با بيان اين مطلب افزود: منطقه‌بندي و شناسايي گردشگاه‌هاي طبيعي يکي از اقداماتي بوده که در سند ملي طبيعت‌گردي انجام شده است.

\"اميد بهمني\"تصريح کرد: گردشگري طبيعي بالاترين رشد را در طول ساليان گذشته در ميان انواع گردشگري داشته است.

وي با اشاره به آمار برآورده شده براي گردشگران کشور گفت: آمار سال 83 مبناي کار قرار گرفت و براي هر استان درصدي مشخص شد.

بهمني افزود: براساس برآورد سند چشم‌انداز 47 درصد گردشگر داخلي و 13 درصد طبيعت‌گردان خارجي را بايد گردشگران طبيعت تشکيل دهند.

وي تصريح کرد: پس از جمع‌بندي جذب 5 ميليون گردشگر خارجي و 18 ميليون گردشگر خارجي در طول چشم‌انداز پيش‌بيني شده است.

بهمني با اشاره به دوره‌هاي سند ملي طبيعت‌گردي افزود: عمليات اجرايي 57 سايت در دوره پيشتاز سال‌هاي 86 و 87 پيش‌بيني شده است.

وي گفت: اقدامات مطالعاتي 35 سايت نيز بايد در طول اين مدت انجام شود.

مشاور تدوين سند ملي طبيعت‌گردي گفت: 5 ميليارد ريال اعتبار براي دوره پيشتاز سند ملي طبيعت‌گردي برآورد شده است.

M/105


انتهای پیام/

کد خبر 1386122230