ساخت وساز در شهر تاريخي سيروان ممنوع است

\"فريدون محمدي\" رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان اين مطلب به ميراث آريا (chtn ) افزود :اين سازمان در راستاي وظايف قانوني خود و به منظور جلوگيري از تخريب آثار تاريخي و فرهنگي استان و حفظ مواريث کهن خود، قاطعانه با ساخت و ساز غيرمجاز و تخريب آثار شهر تاريخي سيروان به شدت برخورد مي کند.

وي ادامه داد : با توجه به اينکه شهر تاريخي سيروان در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده از اين رو هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع بوده و جرم است.

به گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام ،شهر تاريخي سيروان تقريباً در 150کيلومتري شمال شرقي ايلام قرار دارد .نوع مصالح وسبک معماري مربوط به عهد ساسانيان و بناهاي شهر تاريخي سيروان ,از قلوه سنگ وگچ است.

وي تصريح کرد:در اين شهر تاريخي خانه هاي دو طبقه با طاق هاي هلالي وهمان خشونت معماري دوره ساساني درآن تکرار شده است.

لازم به ذکر است ،شهرتاريخي سيروان در قرون اوليه اسلامي وحتي دوران سلجوقيان مسکوني بوده وهنوز خرابه هاي آن باقي مانده است.

مي توان گفت که شيروان يا سيروان از شهرهاي مهم وباستاني دوره ساساني مي باشد


116


انتهای پیام/

کد خبر 1386122236