شرايط استفاده از خط بيگانه تعيين شد

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، استفاده از خط بيگانه براي معادل نويسي اسامي،‌ عنوان‌ها و عبارت‌هاي فارسي براساس تصميم وزيران عضو کميسيون فرهنگي دولت تنها در صورتي مجاز است که اندازه خط بيگانه به لحاظ تناسب يک سوم خط فارسي باشد.

در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است: استفاده از تابلو يا نوشته‌ها يا نشانه‌هايي که منحصراً به خط غير فارسي تنظيم شده باشد به استثناي نشانه‌هاي بين‌المللي ممنوع است و نيروي انتظامي موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگيري کند.

اين ممنوعيت با تصميم جديد وزيران عضو کميسيون فرهنگي دولت و به منظور حمايت و تقويت زبان و ادب فارسي و بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين بند که استفاده از خط بيگانه براي معادل نويسي اسامي عنوا‌ن‌ها و عبارت‌هاي فارسي بر روي توليدات داخلي، بسته‌بندي کالاها، ‌اماکن، هر گونه اعلام،‌ اوراق تبليغاتي، آگهي‌ها،‌ تابلو‌هاي تبليغاتي و سر در مغازه‌ها،‌ ‌خودرو‌ها و ديگر موارد براي معرفي و يا بيان کاربري کالا و خدمات تنها در صورتي مجاز است که اندازه خط بيگانه به لحاظ تناسب يک سوم خط فارسي باشد به عنوان تبصره به ماده 14 اضافه مي‌شود.

بر اساس ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي، عنوان‌ها و اصطلاحات بيگانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در صورت اصلاح يا مشاهده تخلف از مفاد ماده اين آيين‌نامه طي اخطاريه به متخلف ضمن بيان مورد يا موارد تخلف 15 روز مهلت تعيين مي‌کند تا رفع تخلف صورت گيرد.

بر اساس همين ماده چنانچه از پايان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامي محل اعلام مي‌کند تا نسبت به تعويض نشانه‌ها و تغيير اساسي و عناوين اقدام لازم به عمل آيد. در صورت تکرار تخلف مراتب از طريق مراجع قضايي براي اعمال مجازات‌هاي بند (ج) و (د) تبصره (8) قانون منعکس خواهد شد که با تصميم جديد وزيران عضو کميسيون فرهنگي دولت عبارت \"تخلف از مفاد ماده 12\" به عبارت \"تخلف از مفاد مواد 12 و 14\" و عبارت \"تغيير اسامي و عناوين\" به عبارت \"تغيير اسامي عناوين و يا نوشتار\" اصلاح مي‌شود.

اين تصويب نامه در روز 15 اسفند 1386 به تأييد رئيس جمهور رسيده است در همان روز از سوي \"پرويز داودي\" معاون اول رئيس جمهور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي اجرا ابلاغ شده است./105


انتهای پیام/

کد خبر 1386122310