عربستان به ليست کشورهاي گردشگري جهان پيوست

به گزارش ميراث آريا، از ميان 130 کشور برگزيده شده در ليست مجمع جهاني اقتصاد، عربستان سعودي رتبه هشتاد و دوم را به خود اختصاص داد.

در ميان کشورهاي عربي، اين کشور رتبه نهم را به علت \"تعادل نظام اقتصادي و موارد محيط زيستي به خود اختصاص داد.

در اين ليست کشورهاي عربي همچون کويت که در آمار گذشته رتبه هجدهم و در ميان 124 کشور جهان را کسب کرده بود، مقامي بهتر از چهلم به دست نياورد.

از جمله نکات برجسته در مورد عربستان را مي‌توان کم خط‌ترين منطقه گردشگري در زمينه بيماري ايدز در جهان ذکر کرد که رتبه اول را به آن اختصاص داد.

اين کشور از لحاظ هزينه پايين سوخت رتبه دوم، اخذ ماليات از گردشگران هفتم، مناسب بودن تعداد خدمات هوايي رتبه سي و نهم و قيمت‌هاي بليط‌هاي هواپيمايي رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داد.

در سال 2006 اين کشور توانست نزديک به 5 ميليارد دلار، از 62/8 ميليون مسافر به دست آورد./109


انتهای پیام/

کد خبر 1386122721