عرضه بنزين آزاد از ساعت 24 امشب آغاز مي شود

به گزارش ميراث آريا(CHTN) وزير نفت با اشاره به سهميه‌ 120 ليتري بنزين فروردين ماه و همچنين سهميه‌ 100 ليتري بنزين ويژه نوروز، تصريح کرد:با احتساب اين دو سهميه و همچنين اضافه کردن سهميه بنزين ارديبهشت و خرداد ماه سال آينده به ميزان 240 ليتر، هموطنان مي‌توانند براي سفرهاي خود تا 2 هزار و 200 کيلومتر برنامه‌ريزي کنند.

\"غلامحسين نوذري\" ادامه داد: از سوي ديگر، چون احتمال مي‌رفت که برخي از مردم کارت خود را گم کنند و يا به هر دليلي نياز به سهميه بيشتر داشته باشند، بحث عرضه آزاد بنزين براي يک ماه، به ويژه در ايام نوروز، مطرح شد که در نهايت پس از مطرح شدن بررسي قيمت‌هاي متفاوت، تصميم کارگروه برآن شد که بنزين آزاد به نرخ هر ليتر 400 تومان عرضه شود.

نوذري در باره نحوه عرضه بنزين آزاد در جايگاه ها به مردم، خاطر نشان کرد: به هر جايگاه يک کارت ويژه داده شده است که تنها در آن جايگاه اعتبار دارد و قابل استفاده است و با استفاده از آن کارت به مردم به عنوان مازاد نياز، بنزين به نرخ هر ليتر 400 تومان عرضه مي شود. /105انتهای پیام/

کد خبر 138612299