برگزاري 102 نمايشگاه فرهنگي توسط معاونت فرهنگي

به گزارش ميراث آريا(chtn)، برگزاري نمايشگاه بين‌الملي کتاب تهران، نمايشگاه کتاب در سازمان ميراث فرهنگي و نمايشگاه کتاب استان‌ها در اردبيل از جمله مهمترين نمايشگاه‌هاي اين معاونت بوده است.

براساس اين گزارش، همچنين اين معاونت يک نمايشگاه کتاب ديگر با همکاري دانشگاه‌هاي سراسر کشور برگزار کرده است.

نمايشگاه عکس سکه‌هاي ايران، نمايشگاه عکس عشاير ايران و نمايشگاه رنگ‌هاي عربي از ديگر برناهه‌هاي معاونت فرهنگي در اين حوزه بوده است.

اين گزارش حاکي از آن است که برگزاري اين نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي زير نظر اداره کل فرهنگي و حمايت از تشکل‌هاي غير دولتي بوده است.

101/انتهای پیام/

کد خبر 1387012715