تعيين مکان‌هاي طبيعت‌گردي اعضاي D8 براي توسعه آزمايشي گردشگري

به گزارش ميراث اريا (CHTN)، پيرو برگزاري نخستين اجلاس کارشناسان D8 در خصوص همکاري‌هاي اکوتوريسمي ميان کشور‌هاي عضو در 13 تا 14 نوامبر 2006 ، دومين اجلاس کارشناسان D8 به منظور اجراي تمامي مواردي که طي نخستين اجلاس تصويب شد و همچنين يافتن راهکارهاي مناسب براي ايجاد همکاري‌هاي نزديک ميان کشورهاي عضو تشکيل جلسه داد.

از مصوبات اجلاس اوليه اين بود که همکاري‌هاي طبيعت‌گردي ميان اين کشورها آغاز شود و هر يک از کشورهاي عضو مکان‌هاي اکوتوريستي يا طبيعت گردي منحصر به فرد خود را تعيين کند، تا اين مکان‌ها به عنوان مکان‌هاي آزمايشي در خصوص توسعه گردشگري در نظر گرفته شود.

در اين اجلاس همچنين پيشنهادشد که همکاري ميان تورگردانان گردشگري که بخش مهمي در توسعه و فعاليت اکوتوريسم (طبيعت گردي) به شمار مي‌آيد، افزايش يابد و هر يک از کشورهاي عضو تعدادي از تورگردانان خود را تعيين و معرفي کنند تا دبيرخانه D8 نخستين اجلاس تورگردان‌هاي گردشگري را برگزار کند.

همچنيين کشورهاي عضو پيشنهاد کردند که تمامي تسهيلات لازم جهت انجام بازيدهاي فني از سوي آکادمي‌هاي فرهنگي يا کارشناسان گردشگري فراهم شود. همچنيين برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت آموزشي و ساير اقدامات مربوط به ظرفيت‌سازي در بين کارشناسان کشورهاي عضو از جمله ديگر درخواست‌هاي اين اعضا بود. 102/

انتهای پیام/

کد خبر 1387022317