تهيه و تدوين شيوه‌هاي اجرايي نظارت در بخش زائرسراهاي دولتي

به گزارش ميراث آريا( CHTN)،رئيس اداره نظارت بر تاسيسات و موسسات گردشگري و دبير طرح ملي ساماندهي اماکن اقامتي خصوصي و استيجاري کشور در نخستين جلسه کميته کارشناسي ساماندهي زائرسراها و مراکز اقامتي ،تفريحي و دولتي در مشهد با بيان اين مطلب گفت:به عنوان يک نو آوري در سال 87 طرح ملي ساماندهي زائر سراها و اماکن اقامتي را به عنوان يکي از سياسيت هاي اجرايي خود قرار داده و اين طرح را آغاز کرده ايم.

رسول فلاحت افزود:در حوزه گردشگري داخلي پس از ساماندهي اماکن اقامتي خصوصي و استيجاري در استان هايي که زائرپذير هستند با توجه به تعداد تخت و اتاق هايي که در اين استان ها وجود دارد ساماندهي آنها را انجام مي‌دهيم.

وي تصريح کرد: در نظر داريم در جهت توسعه گردشگري پايدار از تمام ظرفيت هاي اتاق و تخت در کشور استفاده کنيم .

فلاحت يا داور شد: اقدام ديگر در حوزه گردشگري داخلي در سال 86 و اوايل 87 بحث ساماندهي و تدوين آئين‌نامه اجرايي تمامي مراکز اقامتي دولتي در ساحل خزر بود و شناسايي و ساماندهي مراکز اقامتي دولتي را آغاز کرديم .

دبير طرح ملي ساماندهي اماکن اقامتي خصوصي و استيجاري کشور ادامه داد:ساماندهي مراکز اقامتي دولتي اتفاق جديدي در حوزه گردشگري داخلي بوده است و اين طرح را را به صورت آزمايشي در سه استان خراسان رضوي ، فارس و قم آغاز کرديم .


وي اضافه کرد:در استان خراسان رضوي در حدود 25 هزار تخت در زائرسراهاي دستگاه هاي دولتي وجود دارد و براي ضابطه‌مند کردن اين موارد بايد نسيت به ساماندهي اقدام کرد.
/104

انتهای پیام/

کد خبر 1387030310