توقف گاههاي صنايع دستي استان گيلان افزايش مي يابد

ساسان قاسمي در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب گفت:محور سياهکل به ديلمان به طول 50 کيلومتر به عنوان نخستين محور گردشگري شناخته شده است که معاونت صنايع دستي استان گيلان نيز موفق به برگزاري 4 توقف گاه صنايع دستي در اين محور شده است.

وي با اشاره به اينکه اين برنامه در قالب محور صنايع دستي در محورهاي گردشگري استان دنبال مي شود، بيان داشت: اين توقف گاهها در نقاط ايستگاهي که از جاذبه هاي گردشگري برخوردارند چون آبشارها، رودخانه ها قابل اجرا است.

معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي گيلان با بيان اينکه در سطح استان گيلان مناطق زيادي را مي توان به عنوان محور گردشگري معرفي کرد، اظهار داشت: استان گيلان به دليل برخورداري از چهار منطقه جغرافيايي از جاذبه هاي بسياري براي تعريف محور گردشگري برخوردار است.

قاسمي ادامه داد: ايجاد توقف گاه هاي صنايع دستي در اين محورها تنها درصورت شناسايي ميزان گردشگران مناطق، منطقه مورد علاقه آنها و شناسايي صنايع دستي مورد توجه آنها امکان پذير است.

وي خاطر نشان کرد: تعريف محور صنايع دستي و افزايش آنها در محورهاي گردشگري تنها در صورت تعامل جدي معاونت صنايع دستي با معاونت گردشگري استان امکان پذير است که تعاملات مناسب بين طرفين از امکانپذير بودن اين طرح خبر مي دهد.111/

انتهای پیام/

کد خبر 1387031821