رئيس اداره ميراث فرهنگي شهرستان دماوند و فيروز کوه در باره برنامه‌هاي سال 87 اين مجموعه در حوزه باستان‌شناسي به ميراث آريا (chtn) گفت : کاوش محوطه باستاني وليران پس از جذب اعتبار لازم و به دنبال فصل‌هاي کاوش قبلي انجام مي‌شود.

ابراهيم اکبري در خصوص لزوم انجام فصل سوم کاوش در اين محوطه باستاني گفت: سومين فصل کاوش در فهرست برنامه‌هاي اجرايي ما در بخش ميراث فرهنگي قرار دارد و اين پروژه بايد هر چه سريعتر انجام شود تا از آسيب جدي به اين مجموعه جلوگيري شود .

وي مجموعه باستاني گورستان اشکاني اين منطقه و نوع معماري و اشياء موجود در آن را بي نظير دانست و افزود: شرق استان تهران نقطه کور به شمار مي‌رفت ولي از سال 85 با شروع عمليات کاوش و دستاوردهاي مهم به دست آمده از آن به نکات قابل توجه بسياري در اين منطقه دست يافتيم.

رييس اداره ميراث فرهنگي دماوند و فيروزکوه با اشاره به اينکه سال گذشته با کمک بودجه تخصيص يافته دومين فصل کاوش انجام شد، ولي متاسفانه امسال هنوز هيچ اعتباري براي اين مهم در نظر گرفته نشده،‌ اظهار داشت: در صورتيکه براي جمع بندي داده‌هاي باستان شناسي فصل‌هاي گذشته و همچنين وجود سرما و برودت شديد اين منطقه بايد توجه جدي براي حفاظت فيزيکي اين محوطه مهم باستاني در نظر گرفته شود تا از تخريب بيشتر و آسيب جدي به آن جلوگيري به عمل آيد .


اکبري خاطر نشان کرد: فصل سوم کاوش در منطقه وليران بايد تا قبل از نيمه مهرماه 87 بايد پايان يابد چرا که با وجود سرماي شديد اين منطقه عملا امکان اجراي هيچ پروژه عمراني ميسر نيست.

وي با بيان اينکه درشهرستان دماوند 170 اثر باستاني و تاريخي به صورت آبشار، ابنيه و ‌محوطه‌هاي تاريخي وجود دارد، گفت: در شهرستان فيروز کوه 150 اثر شناسايي شده داريم که از مجموع اين 320 اثر در حدود 140 اثر ثبت ملي شده و به زودي تعدادي ديگر اثر به اين مجموعه اضافه مي‌شود .
/115

انتهای پیام/

کد خبر 138704209