دانش و تکنيک ساخت اثر صنايع‌دستي ثبت مي‌شود

مسعود اسکندري در گفتگو با ميراث آريا(chtn)، با بيان اين مطلب افزود: کاربرد لفظ ناملموس به دليل ثبت روش توليد است نه ثبت اثر توليد شده که به معرض ظهور رسيده است.

مدير کل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي ادامه داد: براي ثبت اين آثار اطلاعاتي از معاونت‌هاي صنايع دستي استان‌ها براي بررسي بيشتر به معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي ارسال شده است.

اسکندري با بيان اينکه ثبت اين آثار از سه کانال مي‌گذرد، گفت: دو مرحله از اين کار در استان و با همکاري معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان و رييس سازمان ميراث فرهنگي استان با بررسي آثار در شوراي فني معاونت صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي استان انجام مي شود.

وي تصريح کرد: معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي به عنوان بررسي کننده چگونگي فعاليت اين رشته در سطح استان در مرحله اوليه کار است و آثار براي بررسي نهايي به اداره کل ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور منتقل مي‌شود.

مديرکل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اظهار داشت: منحصر به فرد بودن اين رشته‌ها به يک شخص شرط اوليه براي ثبت اين رشته‌ها در اين فهرست است به طوري که با مرگ اين فرد رشته نيز از ميان برود.

مسعود اسکندري خاطرنشان کرد: همراه با اطلاعات مربوط به آثار که شامل روش و تکنيک توليد آن‌ها است عکس‌هايي نيز به اداره کل ثبت آثار فرستاده مي‌شود که به خوبي گوياي اطلاعات موجود و هدف فرستنده از درج اطلاعات است./111

انتهای پیام/

کد خبر 1387052813