تهيه پرونده 20 اثر ثبتي در شهرستان پارسيان

عباس نوروزي، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت: 20 پرونده ثبتي از آثار تاريخي شاخص شهرستان پارسيان تهيه شده و قرار است هفته آينده کارشناساني را به اين منطقه اعزام کنيم.

وي خاطر نشان کرد: در ‌اين شهرستان بيش از 20 اثر قابل ثبت وجود دارد ولي به دليل شاخص بودن اين آثار و احتمال اينکه طرح‌هاي عمراني موجود در شهرستان پارسيان اين آثار را تحت تاثير عمليات خود قرار دهند بنابراين آثار تاريخي شاخص، براي به ثبت رسيدن در فهرست آثار ملي در اولويت قرار گرفتند.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان در ادامه يادآور شد: اين معاونت در نظر دارد تا پايان سال جاري 100 اثر تاريخي اين منطقه را به ثبت آثار ملي برساند.

نوروزي در ادامه با اشار به تعداد آثار به ثبت رسيده در اين استان گفت: از سال 1350 تا کنون 258 اثر را به ثبت آثار ملي رسانده ايم ؛ که112 اثر مربوط به پيش از سال 1384 و 146 اثر ديگر طي سه سال اخير در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است./117

انتهای پیام/

کد خبر 1387053051