تخت سليمان در انتظار انعقاد قرارداد ژئوالکتريک

مدير پايگاه جهاني تخت سليمان در گفت و گو با ميراث آريا (chtn) ضمن بيان اين مطلب افزود: اين در حالي است که مبلغ ياد شده براي مجموعه ميراث جهاني، با 12هکتار مساحت و هزينه‌هاي حفاظت و مرمت، ‌تجهيز و نگهداري، ‌آزمايشگاه،‌ کتابخانه و حجم عظيم بازديد کننده بسيار ناچيز است.

ابراهيم حيدري گفت: ازسوي ديگر براي انعقاد قرارداد انجام عمليات ژئوالکتريک و ژئوفيزيک به مبلغي بالغ بر 150 تا 200 ميليون تومان نياز است که 300 ميليون تومان تخصيص يافته با در نظر گرفتن مسائل ياد شده کفايت نمي کند.

وي درادامه خاطر نشان کرد: در سال جار ي براي انجام کارهاي حفاظت مرمت مجموعه ميراث جهاني تخت سليمان حدود700 ميليون اعتبار درخواست شده است.

به گفته اين مقام مسئول در پايگاه جهاني تخت سليمان امسال حفاظت وضع موجود به ويژه حفاظت اصولي ايوان خسرو و چهار تاقي آتشکده در دستور کار قرار دارد.

حيدري اظهار داشت: براساس برآوردهاي انجام شده ، هزينه نگهداري، حفاظت و مرمت سالانه آتشکده ايوان خسرو و منظر فرهنگي آن به مبلغي بالغ بر 400 تا 500 ميليون تومان نيازمند است.

وي با اشاره به اين که همچنين موضوع بررسي مطالعه طرح جامع منظر فرهنگي موضوعي است که در دستور کار قرار دارد تصريح کرد: بايد وضعيت موجود حفظ و دخل و تصرفات نيز کاهش يابد.

وي با بيان اين که در حال حاضر منتظر انعقاد قرارداد ژئوالکتريک هستيم تا سازمان زمين شناسي يا بخش خصوصي نقشه برداري ژئوالکتريک محوطه تاريخي تخت سليمان را انجام دهند اضافه کرد: با توجه به اين که بخش‌هاي کاوش نشده محوطه هاي موجود در تخت سليمان با رسوب‌هاي درياچه اروميه انباشته شده، بنابراين به منظور انجام عمليات کاوش بايد اين رسوبات برداشته شود، بنابراين عمليات کاوش در اين منطقه کار آساني نيست.

مدير پايگاه جهاني تخت سليمان ادامه داد: در سال 84 و 85 از بخش ژئوفيزيک سازمان زمين شناسي دعوت کرديم تا مطالعات مقدماتي را آغاز کنند، اما به دليل سختي رسوبات، عمليات ژئوفيزيک کفايت نکرد، از سوي ديگر هزينه انجام عمليات ژئوالکتريک نيز بسيار گران بود.

حيدري در پايان تاکيد کرد: هنگامي که ساخت و سازها با ژئوالکتريک مشخص شود، به راحتي مي‌توان محل‌هاي کاوش را مشخص کرد./118

انتهای پیام/

کد خبر 138706112